Chế độ Safe Driving Mode là gì?

Safe Driving Mode:

Khi trong một cuộc họp zoom bằng iPhone hoặc thiết bị di động của bạn. Từ cửa sổ cuộc họp, bạn có thể “vuốt sang phải” để vào “Safe Driving Mode”

Để vào chế độ lái xe an toàn “swipe right” trên màn hình cuộc họp của bạn. Để thoát và quay lại cửa sổ cuộc họp bình thường của bạn, “swipe left”

Ở chế độ này, micrô và video của bạn sẽ tự động dừng và tắt tiếng. Để nói chuyện, bạn sẽ cần nhấn vào biểu tượng “Tap to speak”

Bạn có thể chọn chuyển từ micrô hoặc loa điện thoại.

Đánh giá