Chế độ Safe Driving Mode là gì?

Safe Driving Mode:

Khi trong một cuộc họp zoom bằng iPhone hoặc thiết bị di động của bạn. Từ cửa sổ cuộc họp, bạn có thể “vuốt sang phải” để vào “Safe Driving Mode”

Để vào chế độ lái xe an toàn “swipe right” trên màn hình cuộc họp của bạn. Để thoát và quay lại cửa sổ cuộc họp bình thường của bạn, “swipe left”

photo 12 Chế độ Safe Driving Mode là gì? năm 2024

Ở chế độ này, micrô và video của bạn sẽ tự động dừng và tắt tiếng. Để nói chuyện, bạn sẽ cần nhấn vào biểu tượng “Tap to speak”

photo 1234 Chế độ Safe Driving Mode là gì? năm 2024

Bạn có thể chọn chuyển từ micrô hoặc loa điện thoại.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

Zoom One đổi thành Zoom Workplace Bạn đã biết chưa

Zoom One đổi thành Zoom Workplace: Bạn đã biết chưa?

Đội ngũ Zoom đã phát triển nền tảng Zoom thành một nền tảng cộng tác thực sự hỗ trợ bởi AI bằng cách giới thiệu các tính năng AI, nâng cao năng suất và gắn kết nhân viên như AI Companion, Zoom Clips, Zoom Notes và Zoom Scheduler. Vì vậy mà tên gọi Zoom Workplace ra đời.

Đọc thêm »