Chuyển đổi Windows trong khi chia sẻ màn hình

Nếu bạn muốn chuyển đổi các cửa sổ như Powerpoint sang trình duyệt trong khi chia sẻ màn hình. Vui lòng chia sẻ máy tính để bàn của bạn trong khi chia sẻ màn hình.

  • Nếu bạn chia sẻ một cửa sổ, chia sẻ màn hình sẽ chỉ hiển thị cửa sổ đó.
  • Nếu bạn chia sẻ máy tính để bàn, bạn có thể chuyển đổi giữa các cửa sổ và ứng dụng.
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...