Hướng dẫn cài đặt âm thanh trên thiết bị iOS?

Tắt tiếng và ngắt kết nối âm thanh internet

Khi bạn đã bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp zoom bằng thiết bị iOS của mình như iPhone / iPad, hãy làm theo các bước dưới đây để kết nối âm thanh với cuộc họp.

  1. Chạm vào cửa sổ cuộc họp để hiển thị các công cụ tùy chọn trong cuộc họp.
  2. Chọn  tùy chọn biểu tượng Join Audio. Từ đây, bạn có thể –
audio options menu 12 Hướng dẫn cài đặt âm thanh trên thiết bị iOS?
  • Call using Internet Audio – Sử dụng loa và micrô iOS của bạn
  • Dial in – Nhắc bạn quay số vào cuộc họp
  • Call My Phone – Gọi điện thoại của bạn để kết nối âm thanh. Điều này yêu cầu đăng ký  Premium Audio
Đánh giá