Hướng dẫn kiểm tra phiên bản Zoom đang dùng

Bạn có thể kiểm tra phiên bản của ứng dụng Zoom desktop client hoặc ứng dụng di động bạn hiện đang chạy. Nếu bạn đang chạy phiên bản cũ hơn, hãy truy cập zoom.us/doad để tải xuống phiên bản mới nhất.

1. Trên windows/ Mac

1. Mở ứng dụng Zoom client

2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó nhấp vào About Zoom

profile picture menu about zoom 9 Hướng dẫn kiểm tra phiên bản Zoom đang dùng

Bạn sẽ thấy phiên bản máy tính để bàn Zoom.

about zoom window 2 Hướng dẫn kiểm tra phiên bản Zoom đang dùng

2. Linux

1. Đăng nhập vào máy khách Zoom.

2. Nhấp vào hình ảnh hồ sơ của bạn sau đó nhấp vào Check for updates.

settings button under profile pic0 Hướng dẫn kiểm tra phiên bản Zoom đang dùng

Bạn sẽ thấy phiên bản máy tính để bàn Zoom.

about zoom window 1 Hướng dẫn kiểm tra phiên bản Zoom đang dùng

3. Trên Android/ iOS

1. Mở ứng dụng Zoom.

2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt (bánh răng).

settings button 1 Hướng dẫn kiểm tra phiên bản Zoom đang dùng

3. Nhấn About Zoom. Bạn sẽ thấy phiên bản ứng dụng Zoom.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...