Hướng dẫn kiểm tra phiên bản Zoom đang dùng

Bạn có thể kiểm tra phiên bản của ứng dụng Zoom desktop client hoặc ứng dụng di động bạn hiện đang chạy. Nếu bạn đang chạy phiên bản cũ hơn, hãy truy cập zoom.us/doad để tải xuống phiên bản mới nhất.

1. Trên windows/ Mac

1. Mở ứng dụng Zoom client

2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó nhấp vào About Zoom

profile picture menu about zoom 9 Hướng dẫn kiểm tra phiên bản Zoom đang dùng năm 2024

Bạn sẽ thấy phiên bản máy tính để bàn Zoom.

about zoom window 2 Hướng dẫn kiểm tra phiên bản Zoom đang dùng năm 2024

2. Linux

1. Đăng nhập vào máy khách Zoom.

2. Nhấp vào hình ảnh hồ sơ của bạn sau đó nhấp vào Check for updates.

settings button under profile pic0 Hướng dẫn kiểm tra phiên bản Zoom đang dùng năm 2024

Bạn sẽ thấy phiên bản máy tính để bàn Zoom.

about zoom window 1 Hướng dẫn kiểm tra phiên bản Zoom đang dùng năm 2024

3. Trên Android/ iOS

1. Mở ứng dụng Zoom.

2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt (bánh răng).

settings button 1 Hướng dẫn kiểm tra phiên bản Zoom đang dùng năm 2024

3. Nhấn About Zoom. Bạn sẽ thấy phiên bản ứng dụng Zoom.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

Zoom One đổi thành Zoom Workplace Bạn đã biết chưa

Zoom One đổi thành Zoom Workplace: Bạn đã biết chưa?

Đội ngũ Zoom đã phát triển nền tảng Zoom thành một nền tảng cộng tác thực sự hỗ trợ bởi AI bằng cách giới thiệu các tính năng AI, nâng cao năng suất và gắn kết nhân viên như AI Companion, Zoom Clips, Zoom Notes và Zoom Scheduler. Vì vậy mà tên gọi Zoom Workplace ra đời.

Đọc thêm »