Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom

Bạn có thể kiểm tra máy quay video của mình bằng Zoom. Trước khi tham gia cuộc họp để đảm bảo rằng máy ảnh hoạt động chính xác. Các bước dưới đây sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra video của mình một cách thủ công. Bạn cũng có thể bắt đầu một cuộc họp Zoom thử nghiệm .

Điều kiện

  • Zoom desktop client
  • Zoom mobile app

1. Windows/ Mac

Kiểm tra video của bạn trước một cuộc họp

1. Đăng nhập vào máy khách Zoom.

2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó nhấp vào Settings

settings button under profile pic 0 Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024

3. Nhấp vào tab Video.

video tab Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024

4. Bạn sẽ thấy một bản xem trước của máy ảnh của bạn và có thể chọn một máy ảnh khác nếu cần.

camera preview and select camera 1 Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024

Kiểm tra video của bạn khi đang họp

1. Nhấp vào mũi tên bên cạnh Start Video / Stop Video

start stop video button arrow Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024

2. Chọn Video Settings.

video settings option Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024

Zoom sẽ hiển thị video và cài đặt máy ảnh của bạn .

camera preview and select camera 1 Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024

3. Nếu bạn không xem video của máy ảnh, hãy nhấp vào menu thả xuống và chọn máy ảnh khác.

2. Linux

Kiểm tra video của bạn trước một cuộc họp

1. Đăng nhập vào máy khách Zoom.

2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó nhấp vào Settings.

settings button under profile pic 1 Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024

3. Nhấp vào tab Video.

video settings tab 1 Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024

4. Bạn sẽ thấy một bản xem trước của máy ảnh của bạn và có thể chọn một máy ảnh khác nếu cần.

Kiểm tra video của bạn khi đang họp

1. Nhấp vào mũi tên bên cạnh Bắt đầu / Dừng video. 

2. Chọn  Cài đặt video .

video menu video settings option Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024

3. Điều này sẽ mở ra các cài đặt video của bạn và bạn có thể thay đổi máy ảnh của mình.

video settings tab4 Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024

3. Android

Với ứng dụng Zoom mobile, bạn có thể bắt đầu một cuộc họp ngay lập tức để kiểm tra video của mình. 

1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom.

2. Nhấn Start Meeting.

start meeting button Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024

3. Bật Video On

4. Nhấn Start a Meeting

start meeting 1 Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024

5. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia cuộc họp zoom từ thiết bị này, bạn sẽ được yêu cầu cho phép zoom quyền truy cập vào máy ảnh và micrô.

4. iOS

Với ứng dụng Zoom mobile, bạn có thể bắt đầu một cuộc họp ngay lập tức để kiểm tra video của mình. 

1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom.

2. Nhấn Start Meeting

start meeting button Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024

3. Bật Video On

4. Nhấn Start a Meeting

start schedule meeting 0 1 Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024

5. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia zoom meetings từ thiết bị này, bạn sẽ được yêu cầu cho phép zoom quyền truy cập vào máy ảnh và micrô.

allow zoom access permission for mic 9 Hướng dẫn kiểm tra video trước khi thực hiện cuộc họp zoom năm 2024
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

lựa chọn camera hội nghị 360 độ tốt nhất

Cách lựa chọn camera hội nghị 360 độ tốt nhất cho phòng họp

Khi các doanh nghiệp ngày càng chuyển sang làm việc từ xa và mô hình làm việc kết hợp, nhu cầu về các thiết bị hội nghị truyền hình chất lượng cao ngày càng tăng. Đặc biệt, camera hội nghị truyền hình 360° đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các phòng họp hiện đại, nhờ khả năng cung cấp góc nhìn toàn cảnh và trải nghiệm tương tác chân thực.

Đọc thêm »