Hướng dẫn tắt tiếng tất cả và bật tiếng tất cả trong zoom meeting

Bạn có thể tắt tiếng tất cả những người tham gia đã có trong cuộc họp cũng như những người tham gia mới tham gia cuộc họp.

1. Chọn Manage Participants

ManageParticipants Hướng dẫn tắt tiếng tất cả và bật tiếng tất cả trong zoom meeting

2. Chọn Mute All

Screen Shot 2016 12 27 at 6.19.57 PM Hướng dẫn tắt tiếng tất cả và bật tiếng tất cả trong zoom meeting

3. Bạn sẽ được nhắc cho phép người tham gia tự bật tiếng. Nhấp vào Continue sẽ tắt tiếng tất cả những người tham gia hiện tại và mới.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...