Hướng dẫn thoát ứng dụng zoom trên Windows

Để thoát ứng dụng zoom trên PC Windows, hãy thực hiện một trong các cách sau:

  • Để đóng cửa sổ ứng dụng zoom trong khi zoom đang chạy trong khay hệ thống. Nhấp chuột phải vào biểu tượng zoom trong thanh tác vụ và nhấp vào Close window.

  • Để thoát hoàn toàn ứng dụng zoom, nhấp chuột phải vào biểu tượng zoom trong khay hệ thống (góc dưới bên phải) và nhấp Exit.

Đánh giá