Khắc phục lỗi quên mật khẩu tài khoản zoom

Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể dễ dàng đặt lại mật khẩu. Nếu bạn biết mật khẩu zoom của mình.

Điều kiện đầu tiên:

Zoom: tài khoản với email và mật khẩu đăng nhập

Hướng dẫn

1. Tới Zoom.us/forgot_password

2. Nhập địa chỉ Email của bạn.

3. Nhấp vào Send.

forgotpassword Khắc phục lỗi quên mật khẩu tài khoản zoom năm 2024

4. Bạn sẽ nhận được một email với một liên kết để thiết lập lại mật khẩu của bạn. Nhấp vào liên kết trong email.

resetpasswordemail Khắc phục lỗi quên mật khẩu tài khoản zoom năm 2024

5. Nhập mật khẩu mới của bạn. 

6. Nhập mật khẩu mới lần thứ hai để xác nhận.

7. Nhấp vào Save.

8. Bây giờ bạn đã đặt lại mật khẩu của mình và phải đăng nhập vào cổng web Zoom. Nhấp vào Go to My Meetings để được đưa đến cổng web.

h1 8 Khắc phục lỗi quên mật khẩu tài khoản zoom năm 2024

Lưu ý : Bạn cũng sẽ nhận được email xác nhận rằng mật khẩu của bạn đã được đặt lại.

h2 7 Khắc phục lỗi quên mật khẩu tài khoản zoom năm 2024

Vấn đề chung

Tài khoản không tồn tại

badlogin Khắc phục lỗi quên mật khẩu tài khoản zoom năm 2024

Nếu bạn nhận được thông báo rằng không tìm thấy tài khoản nào khi bạn cố gắng đặt lại mật khẩu. Điều này có nghĩa là không có tài khoản Zoom có ​​địa chỉ email công việc và mật khẩu đăng nhập trong hệ thống của chúng tôi với địa chỉ email mà bạn đã nhập.

  • Xác nhận rằng địa chỉ email được viết đúng chính tả
  • Hãy thử đăng nhập bằng Google hoặc Facebook
  • Nếu là một phần của tài khoản doanh nghiệp hoặc giáo dục, hãy thử đăng nhập bằng Đăng nhập một lần (SSO) tại URL phù phiếm của bạn, ví dụ: my tổ chức.zoom.us

Nếu bạn đăng nhập bằng Facebook hoặc Google và không biết mật khẩu Facebook hoặc Google, bạn sẽ cần đặt lại mật khẩu của mình ở đó.

Không nhận được email

Nếu bạn không nhận được email sau khi đặt lại mật khẩu và nhận được tin nhắn mà chúng tôi đã gửi cho bạn email đặt lại. Vui lòng kiểm tra các thư mục Spam và xác nhận tại no-reply@zoom.us được đưa vào danh sách trắng cho hộp thư đến của bạn.

Mặc dù hầu hết các máy chủ thư nhận được email đặt lại mật khẩu của Zoom trong vòng vài phút. Một số máy chủ thư có thể mất 30 phút hoặc lâu hơn. Nếu có thể, hãy chờ xem bạn có nhận được không.  

Nếu bạn vẫn không nhận được email đặt lại mật khẩu, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật zoom để được hỗ trợ.

Liên kết đã hết hạn

h4 2 Khắc phục lỗi quên mật khẩu tài khoản zoom năm 2024

Zoom Reset Liên kết mật khẩu duy trì hiệu lực trong 24 giờ hoặc cho đến khi bạn gửi email mật khẩu đặt lại khác.

  • Nếu đã hơn 24 giờ kể từ khi bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu. Hãy yêu cầu đặt lại mật khẩu mới tại Zoom.us/forgot_password.
  • Nếu bạn đã yêu cầu nhiều email đặt lại mật khẩu, chỉ gần đây nhất mới có hiệu lực. Không yêu cầu mật khẩu mới một lần nữa. Đợi cho đến khi bạn nhận được tất cả các email và nhấp vào liên kết để đặt lại trong email gần đây nhất.
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...