Khôi phục một cuộc họp đã bị xóa

Bạn có thể khôi phục các cuộc họp đã xóa trong tối đa một tuần sau khi bị xóa. Nếu bạn khôi phục cuộc họp, thư mời, liên kết và ID cuộc họp được gửi trước khi xóa sẽ vẫn hoạt động.

Các cuộc họp bị xóa vĩnh viễn khỏi thùng rác không thể được phục hồi.

Hướng dẫn

1. Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom và nhấp vào Meetings trong bảng điều hướng.

2. Nhấp vào Recently Deleted.

recently deleted Khôi phục một cuộc họp đã bị xóa năm 2024

3. Nhấp vào Recover cho cuộc họp mà bạn muốn xóa khỏi thùng rác.

recover meeting1 Khôi phục một cuộc họp đã bị xóa năm 2024

Lưu ý : Nếu bạn xóa vĩnh viễn một cuộc họp khỏi thùng rác hoặc đã hơn một tuần kể từ khi bạn xóa cuộc họp của mình, nó không thể được phục hồi.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

Zoom One đổi thành Zoom Workplace Bạn đã biết chưa

Zoom One đổi thành Zoom Workplace: Bạn đã biết chưa?

Đội ngũ Zoom đã phát triển nền tảng Zoom thành một nền tảng cộng tác thực sự hỗ trợ bởi AI bằng cách giới thiệu các tính năng AI, nâng cao năng suất và gắn kết nhân viên như AI Companion, Zoom Clips, Zoom Notes và Zoom Scheduler. Vì vậy mà tên gọi Zoom Workplace ra đời.

Đọc thêm »