Làm cách nào để xóa/ chấm dứt tài khoản Zoom Free?

Nếu bạn là người dùng Zoom Basic (Miễn phí). Bạn có thể xóa tài khoản Zoom của mình bất cứ lúc nào. Điều này sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản Zoom của bạn.

Lưu ý:   Người dùng Zoom trả phí (Pro) sẽ cần hủy đăng ký trước khi họ có thể chấm dứt tài khoản của họ. Tìm hiểu làm thế nào để hủy đăng ký trả phí.

Điều kiện:

  • Tài khoản zoom cơ bản (miễn phí)

Hướng dẫn

1. Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom: zoom.us/signin

2. Nhấp vào Account Management > Account Profile.

3. Nhấp vào Terminate My Account.

terminate account 1 Làm cách nào để xóa/ chấm dứt tài khoản Zoom Free? năm 2024

4. Nhấp vào Yes để xác nhận rằng bạn muốn chấm dứt tài khoản zoom của mình. Điều này sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản Zoom của bạn.

confirm termination 1 Làm cách nào để xóa/ chấm dứt tài khoản Zoom Free? năm 2024

5. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chủ Zoom và hiển thị ngắn gọn một thông báo rằng việc chấm dứt tài khoản của bạn đã thành công.

termination success 1 Làm cách nào để xóa/ chấm dứt tài khoản Zoom Free? năm 2024

Chúc các bạn thành công!

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

Zoom One đổi thành Zoom Workplace Bạn đã biết chưa

Zoom One đổi thành Zoom Workplace: Bạn đã biết chưa?

Đội ngũ Zoom đã phát triển nền tảng Zoom thành một nền tảng cộng tác thực sự hỗ trợ bởi AI bằng cách giới thiệu các tính năng AI, nâng cao năng suất và gắn kết nhân viên như AI Companion, Zoom Clips, Zoom Notes và Zoom Scheduler. Vì vậy mà tên gọi Zoom Workplace ra đời.

Đọc thêm »