Làm thế nào để tôi cập nhật một cuộc họp theo lịch trình?

Nếu bạn đã lên lịch một cuộc họp thông qua Bộ lập lịch zoom, ID cuộc họp sẽ được tạo. Khi bạn mời qua lịch của mình, hướng dẫn tham gia sẽ tự động được dán vào lời mời lịch.

Về ID cuộc họp:

  • Bạn có thể bắt đầu cuộc họp của bạn bất cứ lúc nào sau khi bạn lên lịch.
  • ID cuộc họp không định kỳ sẽ hết hạn sau 30 days khi cuộc họp được lên lịch hoặc bắt đầu. Bạn cũng có thể bắt đầu lại ID cuộc họp tương tự trong vòng 30 ngày.
  • ID cuộc họp định kỳ sẽ hết hạn sau 365 days khi cuộc họp bắt đầu vào lần xuất hiện đầu tiên. Bạn có thể sử dụng lại ID cuộc họp cho các lần xuất hiện trong tương lai.

Sắp xếp lại một cuộc họp:

  • Nếu bạn cần sắp xếp lại một cuộc họp, chỉ cần cập nhật lịch trình của bạn trên lịch của bạn.
  • Không cần thiết phải cập nhật cuộc họp trên lịch trình zoom

Thêm hoặc xóa người tham dự lời mời:

  • Nếu bạn cần thêm hoặc xóa người tham dự, bạn có thể làm như vậy từ lịch của mình (Tới: hoặc Thêm khách trên lịch)
  • Không cần cập nhật cuộc họp trên Bộ lập lịch zoom

Chỉnh sửa cuộc họp theo lịch trình của bạn trên Zoom Scheduler:

  • Nhấp vào Cuộc họp của tôi, Sắp tới, Chỉnh sửa (cuộc họp theo lịch trình)
  • Bạn có thể sử dụng nó để cập nhật thời gian đã lên lịch, tuy nhiên điều này là không cần thiết
upcoming meeting options1 Làm thế nào để tôi cập nhật một cuộc họp theo lịch trình? năm 2024

 

Chỉnh sửa lịch trước / lời mời:

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm vào văn bản lời mời. Được điền trước trong lịch mời của bạn để phù hợp với nhu cầu của bạn.

schedule a meeting window12 Làm thế nào để tôi cập nhật một cuộc họp theo lịch trình? năm 2024

 

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

giải pháp shure stem ecosystem

Shure Stem Ecosystem: Âm thanh hoàn hảo, quản lý dễ dàng

Trong bối cảnh làm việc kết hợp, họp trực tuyến ngày đã và đang trở nên phổ biến, việc sở hữu một hệ thống âm thanh chất lượng cao cho phòng họp là điều vô cùng cần thiết. Shure Stem Ecosystem ra đời như một giải pháp toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu âm thanh của các cuộc họp và hội nghị.

Đọc thêm »