Loại sản phẩm
Loa hội nghị
Phụ kiện thiết bị hội nghị

Phòng họp lớn (>16 người )