Quy mô phòng họp
Phòng họp cực lớn
Phòng họp lớn
Phòng họp nhỏ
Phòng họp vừa
Loại sản phẩm
Bộ thiết bị hội nghị
Camera hội nghị
Điện thoại hội nghị
Hệ thống trình chiếu không dây
Lên lịch phòng họp
Phụ kiện thiết bị hội nghị
Mic mở rộng
Micro gắn trần

Phòng họp lớn (>16 người )