Quy mô phòng họp
Phòng họp lớn
Phòng họp nhỏ
Phòng họp vừa
Loại sản phẩm
Bộ thiết bị hội nghị
Camera hội nghị
Phụ kiện thiết bị hội nghị

Phòng họp vừa ( 8-15 người )