Loại sản phẩm
Loa hội nghị
Phụ kiện thiết bị hội nghị

Phòng họp vừa (8-15 người )