Quy mô phòng họp
Phòng họp lớn
Loại sản phẩm
Bộ thiết bị hội nghị
Camera hội nghị
Nền tảng hội nghị

Phòng họp vừa( 8-15 người )