Tag Archives: Bảng giá gói Zoom Education

Cung cấp tài khoản Zoom Meeting chính hãng tại Hồ Chí Minh

Cung cấp tài khoản Zoom Meeting chính hãng tại Hồ Chí Minh

Một hệ thống kết nối được nhiều điểm sẽ tốn thêm rất nhiều chi phí. Do cần phải có thiết bị MCU điều khiển đa điểm. Zoom Cloud Meeting ra đời để giải quyết tất cả các bài toán ở trên. Giúp doanh nghiệp có thể họp video conference chuyên nghiệp. Với chi phí được […]