Tag Archives: Cách tạo Webinar miễn phí

Webinar là gì? Cách tạo Webinar miễn phí trên Zoom

Webinar là gì? Cách tạo Webinar miễn phí trên Zoom

Bên cạnh Zoom Cloud Meeting thì Webinar cũng là một trong những phần mềm hội nghị truyền hình khả nổi tiếng hiện nay. Bạn đã từng nghe nhắc đến cụm từ Webinar hay hội thảo trên Web ở đâu đó, và thường thắc mắc webinar là gì, cách tạo webinar miễn phí như thế nào? […]