Tag Archives: Cách tắt xét duyệt người tham gia trên Zoom

Hướng dẫn cách bật và tắt xét duyệt người tham gia trên Zoom

Hướng dẫn cách bật và tắt xét duyệt người tham gia trên Zoom

Tính năng bảo mật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong một lớp học/cuộc họp trực tuyến. Để nâng cao tính bảo mật cũng như đảm bảo an toàn khi tổ chức học online hay họp trực tuyến, Zoom đã bổ sung thêm tính năng phên duyệt thành viên vào phòng Zoom vô cùng […]