Tag Archives: cách tham gia phần mềm zoom

Hướng dẫn chi tiết cách tạo cuộc họp trên ứng dụng zoom meeting

Zoom là một giải pháp hội nghị truyền hình. Các cuộc họp trực tuyến, thảo luận nhóm trên một nền tảng rất đơn giản và dễ dàng. Hệ thống hỗ trợ hình ảnh, âm thanh. Và chia sẻ màn hình chất lượng tốt nhất trên các hệ điều hành Windows, Mac, iOS, Android. 1. Yêu […]