Tag Archives: Cách thêm dấu vân tay của bạn trong Android

Sử dụng xác thực vân tay Android – Cho phép đăng nhập vào zoom nhanh chóng

Nếu bạn có thiết bị Android có cảm biến vân tay. Bạn có thể bật xác thực dấu vân tay, cho phép bạn nhanh chóng đăng nhập vào zoom bằng dấu vân tay của mình. Điều kiện: Ứng dụng Zoom Cloud Meetings (khả dụng trên Google Play ) Cách thêm dấu vân tay của bạn trong Android […]