Tag Archives: cách thêm phản ứng vào tin nhắn trong phần mềm zoom

Trả lời và quản lý tin nhắn trò chuyện

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa tin nhắn, tập tin hoặc hình ảnh mà bạn đã gửi. Kết quả tìm kiếm mà người nhận thấy trong cuộc trò chuyện sẽ phản ánh nội dung của tin nhắn đã chỉnh sửa của bạn. Mặc dù người nhận không nhận được thông báo. Các tệp và nội dung […]