Tag: Cách thêm phím tắt Zoom vào Siri

Sử dụng Siri với Zoom

Ứng dụng Zoom iOS cho phép bạn thực hiện một số hành động nhất định bằng Siri. Bạn có thể thiết lập các phím tắt Siri trong ứng dụng Zoom. Sẽ cho phép bạn tham gia cuộc họp theo lịch trình tiếp theo. Xem các cuộc họp hôm nay hoặc

Đọc tiếp »