Tag Archives: Cài đặt Breakout room

Hướng dẫn chi tiết cách chia nhóm thảo luận trên Zoom Meeting

Hướng dẫn chi tiết cách chia nhóm thảo luận trên Zoom Meeting

Bạn muốn tạo không gian thảo luận nhóm riêng cho team của mình, bạn muốn chia lớp học của mình thành các nhóm nhỏ cho học sinh thảo luận nhóm? Hãy tận dụng ngay tính năng chia nhóm thảo luận trên Zoom để chia sẻ mọi ý tưởng với nhóm của bạn. Bạn có biết […]