Tag: Sử dụng cuộc gọi H.323 / SIP

H.323/SIP Room Connector Call-out

Tính năng gọi ra của Trình kết nối phòng H.323 / SIP cho phép bạn quay ra hệ thống phòng H.323 hoặc SIP từ Zoom Client. Bằng địa chỉ IP công cộng hoặc SIP URI được gán cho thiết bị. Điều kiện tham gia Ít nhất một thuê bao cổng

Đọc tiếp »