Tải phiên bản zoom mới nhất ở đâu?

Zoom Desktop Client (PC, Mac, or Linux)

Zoom cung cấp thông báo bật lên khi có cập nhật bắt buộc hoặc cập nhật mới trong vòng 24 giờ sau khi đăng nhập.Bạn cũng có thể tự tải xuống phiên bản mới nhất bằng cách:

 • Nhấp vào download từ liên kết tại:  https://zoom.us
 • Trực tiếp từ một trong các liên kết sau
  • https://zoom.us/support/download
  • https://zoom.us/download
  • https://zoom.us/download2

Lưu ý : https://zoom.us/download được lưu trữ trên cloudfront.net  trong khi https://zoom.us/download2 được lưu trữ trên zoom.us.Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng khách máy tính để bàn Zoom, bạn có thể kiểm tra các bản cập nhật:

1. Đăng nhập vào Zoom desktop client

2. Nhấp vào hình ảnh hồ sơ của bạn sau đó nhấp vào Check for Updates.

Nếu có phiên bản mới hơn, Zoom sẽ tải xuống và cài đặt nó.Có 3  loại cập nhật: web-onlymandatory và optional

 • Các bản cập nhật chỉ dành cho web có sẵn cho các bản sửa lỗi mới đang được thử nghiệm. 
 • Cập nhật bắt buộc sẽ bắt đầu khi bạn nhấp vào cập nhật. Bạn không thể tiến hành thêm cho đến khi bạn cập nhật.
 • Cập nhật tùy chọn sẽ bắt đầu khi bạn nhấp vào cập nhật. Bạn có thể tiến hành nếu bạn quyết định hoãn cập nhật cho đến lần sau và cập nhật thủ công. 

Lưu ý : Nếu bạn chọn hoãn cập nhật tùy chọn của mình, bạn sẽ chỉ được nhắc cập nhật vào lần đăng nhập tiếp theo.

Ứng dụng Zoom Mobile (iOS hoặc Android)

Tải xuống ứng dụng Zoom trên thiết bị di động từ Apple Appstore hoặc Google Play.

DownloadInAppStore Win 1 Tải phiên bản zoom mới nhất ở đâu?
DownloadInGooglePlay 2 Tải phiên bản zoom mới nhất ở đâu?

Zoom hiển thị thông báo di động bất cứ khi nào có bản cập nhật mới.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

Zoom One đổi thành Zoom Workplace Bạn đã biết chưa

Zoom One đổi thành Zoom Workplace: Bạn đã biết chưa?

Đội ngũ Zoom đã phát triển nền tảng Zoom thành một nền tảng cộng tác thực sự hỗ trợ bởi AI bằng cách giới thiệu các tính năng AI, nâng cao năng suất và gắn kết nhân viên như AI Companion, Zoom Clips, Zoom Notes và Zoom Scheduler. Vì vậy mà tên gọi Zoom Workplace ra đời.

Đọc thêm »