Thay đổi cài đặt Zoom Phone

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể xem các số điện thoại được chỉ định cho mình. Và định cấu hình các cài đặt như giờ làm việc, thư thoại và đặc quyền cuộc gọi.

Điều kiện:

 • Giấy phép Zoom Phone

Thay đổi cài đặt điện zoom phone

1. Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom.

2. Bấm Phone.

3. Nhấp vào tab Settings để xem các thông tin và tùy chọn sau:

 • Site: Hiển thị trang web bạn thuộc về (nếu quản trị viên của bạn kích hoạt nhiều trang web cho tổ chức của bạn).
 • Company Number: Hiển thị số tiện ích được gán cho bạn và số công ty chính.
 • Number(s): Hiển thị số điện thoại trực tiếp được chỉ định cho bạn.
 • Calling Plan(s): Hiển thị gói gọi hiện tại của bạn cho các cuộc gọi đi.
 • Emergency Addresses: Hiển thị địa chỉ được cung cấp cho những người trả lời đầu tiên khi quay số khẩn cấp. Hãy chắc chắn rằng địa chỉ này là chính xác.
  • Nếu quản trị viên Zoom Phone của bạn cho phép bạn quản lý địa chỉ khẩn cấp của mình, hãy nhấp vào Manage để thay đổi địa chỉ khẩn cấp của bạn bằng các tùy chọn sau:
   manage site emergency addresses Thay đổi cài đặt Zoom Phone năm 2024
   • Chọn một địa chỉ khẩn cấp hiện tại được chỉ định cho công ty hoặc trang web của bạn.
   • Chọn địa chỉ khẩn cấp mặc định cho công ty hoặc trang web của bạn.
   • Nhấp vào New Emergency Address để thêm địa chỉ mới.
  • Nếu quản trị viên Zoom Phone của bạn không cho phép bạn thay đổi địa chỉ khẩn cấp, nó sẽ hiển thị địa chỉ khẩn cấp mặc định được chỉ định bởi quản trị viên của bạn.
 • Outbound Caller ID: Chọn số ID người gọi mặc định khi sử dụng ứng dụng khách trên máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động để thực hiện cuộc gọi đi. Bạn có thể chọn số công ty chính hoặc số điện thoại trực tiếp của bạn. Bạn có thể thay đổi số ID người gọi đi trước khi thực hiện cuộc gọi .

Lưu ý :

Quản trị viên Zoom Phone của bạn có thể tắt cài đặt này để bạn không thể thay đổi ID người gọi đi trong ứng dụng máy tính để bàn Zoom, ứng dụng di động hoặc cổng thông tin web.

 • Area Code (tùy chọn): Nhấp vào Set hoặc Edit để thay đổi mã vùng được sử dụng cho các cuộc gọi cục bộ. Khi bạn quay số mà không có mã vùng, Zoom Phone sẽ sử dụng mã vùng này.
 • Desk Phone(s): Hiển thị bất kỳ thiết bị nào được thêm vào tài khoản của bạn. Điện thoại có trạng thái Online được bật và cung cấp bởi quản trị viên Zoom Phone của bạn.
desk phones section Thay đổi cài đặt Zoom Phone năm 2024
 • Call Queue Membership: Hiển thị hàng đợi cuộc gọi bạn đã được thêm vào. Bạn cũng sẽ thấy (Manager) nếu bạn được chỉ định làm người quản lý hàng đợi cuộc gọi. Là người quản lý, nhấp vào tên hàng đợi cuộc gọi để truy cập cài đặt hàng đợi cuộc gọi.
call queue membership Thay đổi cài đặt Zoom Phone năm 2024
 • Receive calls from call queues: Nhấp để chuyển đổi để tắt hoặc bật tất cả các cuộc gọi từ hàng đợi cuộc gọi bạn đã được thêm vào.
 • Auto Receptionist Operator:: Hiển thị nhân viên tiếp tân tự động mà bạn đã được chỉ định làm nhà điều hành. Là nhà điều hành, bạn có thể nhấp vào tên nhân viên tiếp tân tự động để truy cập cài đặt tiếp tân tự động .
 • Business Hours: Nhấp vào Edit để thay đổi thời gian khi bạn có thể trả lời cuộc gọi. Theo mặc định, các cuộc gọi trong nước ngoài giờ làm việc sẽ được chuyển tiếp vào hộp thư thoại của bạn. Bạn cũng có thể đặt giờ làm việc kéo dài đến 11:30 tối. Điều này có thể được sử dụng nếu bạn làm việc ca đêm.

Lưu ý:

Đảm bảo bạn đặt múi giờ chính xác trong Hồ sơ của mình .

business hours options Thay đổi cài đặt Zoom Phone năm 2024
 • Call Handling : Nhấp vào Edit để chỉ định cách các cuộc gọi được định tuyến trong giờ làm việc.

Lưu ý :

Tắt chuyển đổi Zoom Applications nếu bạn không muốn nhận cuộc gọi trên ứng dụng máy tính để bàn và ứng dụng di động.

  • Nếu bạn đặt Call Handling Ring Mode thành Simultaneously , hãy sử dụng các nút bật để bật hoặc tắt từng tùy chọn.
   edit ring mode simultaneously Thay đổi cài đặt Zoom Phone năm 2024
  • Nếu bạn đặt Call Handling Ring Mode thành Sequentially, hãy sử dụng các biểu tượng mũi tên hoặc nhấp và kéo để sắp xếp lại thứ tự.
   business hours settings edit call forwarding list Thay đổi cài đặt Zoom Phone năm 2024
  • Nhấp vào Add Personal Phone Number để chuyển tiếp đến một số điện thoại tùy chỉnh; ví dụ: số điện thoại cá nhân không phải là một phần của Zoom Phone. Nhấp vào hộp kiểm nếu bạn muốn yêu cầu người gọi bấm 1 trước khi kết nối với số điện thoại tùy chỉnh.
   edit closed hours call handling with custom forwarding number Thay đổi cài đặt Zoom Phone năm 2024

Lưu ý:

Ứng dụng zoom đề cập đến cả ứng dụng khách và máy tính để bàn Zoom.

  • Chọn Simultaneously để đổ chuông ứng dụng zoom và các thiết bị được chỉ định cùng một lúc. Sau khi chọn tùy chọn này, hãy chỉnh sửa tùy chọn Call Handling để chỉ định các tuyến.
  • Chọn Sequentially để đổ chuông ứng dụng Zoom và các thiết bị một lần.
   Sau khi chọn tùy chọn này, hãy chỉnh sửa tùy chọn Call Handling để chỉ định chuỗi.
 • Max Wait Time: Thời gian chờ tối đa trước khi cuộc gọi được xử lý như được chỉ định trong cài đặt bên dưới (When a call is not answered).
 • When a call is not answered: Chọn cách xử lý các cuộc gọi chưa được trả lời trong giờ làm việc.
  • Forward to voicemail: Định tuyến các cuộc gọi đến hộp thư thoại của bạn. Chọn lời chào từ menu thả xuống hoặc nhấp vào Customize để record a greeting or upload a supported audio file.
  • Play a message, then disconnect: Phát một tin nhắn tùy chỉnh cho người gọi sau đó ngắt cuộc gọi. Nhấp vào Upload Message Greeting để tải lên tin nhắn tùy chỉnh.
   Lưu ý : Hiện tại, cổng thông tin web Zoom không hỗ trợ ghi thông báo tùy chỉnh. Như một giải pháp thay thế, nhấp vào Customize bên cạnh Voicemail Greeting để ghi lại và tải xuống một tin nhắn tùy chỉnh, sau đó tải tệp âm thanh lên cài đặt này.
  • Disconnected: Tắt thư thoại trong giờ làm việc. Cuộc gọi sẽ bị ngắt kết nối mà không phát lời chào thư thoại hoặc định tuyến đến thư thoại.
  • Forward to another extension: Định tuyến các cuộc gọi đến người dùng điện thoại, điện thoại khu vực chung, hàng đợi cuộc gọi, nhân viên tiếp tân tự động hoặc Zoom rooms.
 • Closed Hours: Trong menu Calls will be menu thả xuống, chọn cách xử lý các cuộc gọi đến ngoài giờ làm việc.
  Lưu ý : Nếu bạn chỉ định giờ đóng cửa, bạn có quyền truy cập vào cùng cài đặt với Business Hours. Xem các settings ở trên để biết thêm chi tiết.
 • Delegation: Nhấp vào Add để chỉ định người dùng điện thoại khác thực hiện và nhận cuộc gọi thay cho bạn .

Lưu ý :

Công việc và giờ đóng cửa của bạn vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng ủy quyền cuộc gọi.

 • Line Keys: Nếu bạn có desk phone that supports multiple line keys, bạn có thể thay đổi line keys settings.
 • Hold Music: Nhạc chờ phát cho bên kia khi bạn giữ cuộc gọi. Chọn âm thanh từ menu thả xuống hoặc nhấp vào Customiz để record a greeting or upload a supported audio file. Chọn Disable để không phát bất kỳ nhạc giữ.
 • Blocked List: Nhấp vào View or Edit để xem danh sách các số và tiền tố bị chặn. Số và tiền tố bên cạnh Default bị quản trị viên chặn và áp dụng cho tất cả người dùng điện thoại trong tổ chức của bạn. Nhấp vào Add vào một trong các phần sau để chặn tiền tố, số hoặc tiện ích mở rộng.
  blocked phone numbers prefixes user Thay đổi cài đặt Zoom Phone năm 2024
  • Blocked phone number prefixes: Chặn tất cả các số với mã quốc gia và mã vùng cụ thể.
   Lưu ý : Ví dụ: nhập 1905 số khối với mã quốc gia 1 và mã vùng 905 .
  • Blocked numbers or extensions: Chặn số điện thoại cụ thể hoặc số tiện ích mở rộng nội bộ.

Lưu ý :

Nhập mã quốc gia trước số điện thoại. Ví dụ: nhập 19051231234 , số khối +1 (905) 123-1234 .

 • Voicemail: Chia sẻ hộp thư thoại của bạn hoặc thay đổi mã PIN thư thoại của bạn.
  voicemail settings Thay đổi cài đặt Zoom Phone năm 2024
  • Voicemail Access: Nhấp vào Set hoặc Add để chia sẻ hộp thư thoại của bạn với người dùng điện thoại khác. Người dùng điện thoại chỉ có thể truy cập các hộp thư thoại được chia sẻ trong cổng thông tin web Zoom. Nhấp vào × để thu hồi quyền truy cập từ người dùng điện thoại bạn đã thêm.
  • PIN Code: Nhấp vào Show hoặc Edit để nhập mã PIN thư thoại từ 1 đến 6 chữ số. Mã PIN mặc định là 000000. PIN được sử dụng khi kiểm tra thư thoại trên điện thoại bàn.
 • Audio Prompt Language: Sử dụng menu thả xuống để chọn ngôn ngữ mặc định cho lời nhắc âm thanh tự động. Những lời nhắc này chơi cho người gọi trong nước để cung cấp cho họ hướng dẫn bổ sung. Ví dụ: nếu người gọi được chuyển đến hộp thư thoại của bạn, lời chào thư thoại của bạn sẽ phát theo lời nhắc tự động: “Vui lòng ghi lại tin nhắn của bạn sau âm báo. Bấm phím bất kỳ hoặc dừng nói chuyện để kết thúc ghi âm”.
 • User Status: Hiển thị trạng thái tài khoản Zoom Phone của bạn. Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa bởi quản trị viên của bạn, bạn sẽ không thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi , nhưng bạn vẫn có thể truy cập lịch sử cuộc gọi / bản ghi và thư thoại.

Cập nhật múi giờ

Hãy chắc chắn rằng bạn đặt múi giờ chính xác. Nó sẽ ảnh hưởng đến một số tính năng của Zoom Phone bao gồm cài đặt giờ làm việc của bạn và bất kỳ điện thoại bàn nào được chỉ định bởi quản trị viên Zoom Phone của bạn.

Cập nhật múi giờ trong quá trình thiết lập ban đầu

Nếu quản trị viên Zoom Phone của bạn chỉ định cho bạn giấy phép Zoom Phone, bạn sẽ nhận được thông báo qua email với liên kết để thiết lập Zoom Phone.

1. Nhấp vào liên kết trong thông báo email Zoom Phone. Nếu bạn không nhận được email, hãy đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom và nhấp vào Phone

2. Chọn múi giờ chính xác trong menu thả xuống.

phone user setup 1 Thay đổi cài đặt Zoom Phone năm 2024

3. Nhấp vào Setup.

Cập nhật múi giờ trong hồ sơ của tôi

Nếu bạn đã hoàn thành thiết lập ban đầu cho tài khoản Điện thoại Zoom của mình, bạn có thể cập nhật múi giờ trong hồ sơ của mình.

1. Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom.

2. Nhấp vào rofile.

3. Trong phần Date and Time, nhấp vào menu thả xuống Time Zone để cập nhật.
date and time settings Thay đổi cài đặt Zoom Phone năm 2024
Bạn cũng có thể thay đổi định dạng ngày và giờ để phù hợp với khu vực của bạn.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

7 sự thật thú vị màn hình led trong suốt

7 sự thật thú vị về màn hình LED trong suốt

Màn hình LED trong suốt là loại màn hình LED công nghệ mới đã và đang là một trong những xu hướng HOT nhất hiện nay, mang đến một khái niệm kiến ​​trúc năng động. Đó là một trong những cách sáng tạo nhất để cải thiện diện mạo thành phố của chúng ta.

Đọc thêm »