Thay đổi kích thước cửa sổ cuộc họp

Cửa số cuộc họp có thể thay đổi kích thước.

Yêu cầu:

Hoạt động trên máy tính bảng Windows PC hoặc Surface Pro (chỉ dành cho Win 8.1+)

Làm thế nào để thay đổi kích thước

  • Để tạo một cửa sổ lấp đầy toàn bộ màn hình, nhấp vào nút Tối đa hóa hoặc nhấp đúp vào thanh tiêu đề của cửa sổ.
  • Để trả lại cửa sổ tối đa về kích thước cũ, nhấp vào nút Khôi phục (nút này xuất hiện thay cho nút Tối đa hóa). Hoặc, bấm đúp vào thanh tiêu đề của cửa sổ.
  • Để đặt lại kích thước cho một cửa sổ (làm cho nó nhỏ hơn hoặc lớn hơn). Hãy trỏ đến bất kỳ đường viền hoặc góc nào của cửa sổ. Khi con trỏ chuột thay đổi thành mũi tên hai đầu (xem hình trên), kéo đường viền hoặc góc để thu nhỏ hoặc phóng to cửa sổ.

Resize Window 1 Thay đổi kích thước cửa sổ cuộc họp năm 2024

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

Zoom One đổi thành Zoom Workplace Bạn đã biết chưa

Zoom One đổi thành Zoom Workplace: Bạn đã biết chưa?

Đội ngũ Zoom đã phát triển nền tảng Zoom thành một nền tảng cộng tác thực sự hỗ trợ bởi AI bằng cách giới thiệu các tính năng AI, nâng cao năng suất và gắn kết nhân viên như AI Companion, Zoom Clips, Zoom Notes và Zoom Scheduler. Vì vậy mà tên gọi Zoom Workplace ra đời.

Đọc thêm »