Quy mô phòng họp
Phòng họp nhỏ
Phòng họp vừa
Loại sản phẩm
Hệ thống trình chiếu không dây

Thiết bị trình chiếu Barco