Tôi có thể hạn chế khả năng họp của mình không?

Bạn có thể giới hạn khả năng họp của mình dưới 100. Bằng cách khóa các cuộc họp của bạn ở công suất mong muốn. Khi tất cả người dùng đã tham gia cuộc họp của bạn. Hãy khóa cuộc họp và không người dùng nào khác có thể tham gia.  Tìm hiểu thêm về quản lý người tham gia trong một cuộc họp.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

Zoom One đổi thành Zoom Workplace Bạn đã biết chưa

Zoom One đổi thành Zoom Workplace: Bạn đã biết chưa?

Đội ngũ Zoom đã phát triển nền tảng Zoom thành một nền tảng cộng tác thực sự hỗ trợ bởi AI bằng cách giới thiệu các tính năng AI, nâng cao năng suất và gắn kết nhân viên như AI Companion, Zoom Clips, Zoom Notes và Zoom Scheduler. Vì vậy mà tên gọi Zoom Workplace ra đời.

Đọc thêm »