Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp vừa ( 8-15 người )

Webcam Logitech PTZ Pro 2

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam Logitech Meetup

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ Logitech Rally Plus

Phòng họp vừa ( 8-15 người )

Bộ Logitech Rally

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam hội nghị logitech rally

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam Logitech Group

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Thiết bị hội nghị Webcam Logitech Connect

Phòng họp lớn (>16 người )

Logitech SmartDock

Phòng họp lớn (>16 người )

Thiết bị mở rộng micro cho Logitech Meetup