Video Conference
Thiết bị hội nghị Yealink
Quy mô phòng họp
Phòng họp lớn
Phòng họp vừa
Loại sản phẩm
Bộ thiết bị hội nghị

CP960-UVC80 Zoom Rooms Kit giá