Video Conference
Thiết bị hội nghị Yealink
Quy mô phòng họp
Phòng họp nhỏ
Phòng họp vừa
Loại sản phẩm
Bộ thiết bị hội nghị

datasheet ZVC300 Zoom Rooms Kit