Video Conference
Thiết bị hội nghị Grandstream
Loại sản phẩm
Camera hội nghị

Grandstream GVC3202