lg sc-00da manual

one:quick share lg sc-00daone:quick share lg sc-00da (1)

One:Quick Share LG SC-00DA

Hệ điều hành cài sẵn: Linux. Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Sử dụng được với khoảng cách tối đa 30…

Hiển thị kết quả duy nhất