Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Poly Sync 60

Thiết bị hội nghị Sennheiser

Loa hội nghị Bluetooth Epos Expand 80