Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa điện tử Calisto 3200 USB-C