Audio Conference
Thiết bị hội nghị Plantronics
Loại sản phẩm
Loa hội nghị

Loa điện tử Plantronic Calisto 5200 USB-A + 3.5 mm