Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp vừa (8-15 người)

Loa hội nghị Bluetooth Plantronics Calisto 5300

Thiết bị hội nghị Sennheiser

Loa hội nghị không dây Epos Expand 80T

Thiết bị hội nghị Sennheiser

Loa hội nghị Bluetooth Epos Expand 80