Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Thiết bị thu âm không dây Logitech P710E