Audio Conference
Thiết bị hội nghị Yamaha
Loại sản phẩm
Loa tích hợp mic

loa họp hội nghị Yamaha YVC-1000