Video Conference
Thiết bị hội nghị Yealink
Loại sản phẩm
Loa hội nghị

loa họp tích hợp micro Yealink CP700