Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa Jabra Speak2 75 UC và Link 380A

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa Jabra Speak2 55 UC

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa Jabra Speak2 55 MS

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa Jabra Speak2 40 UC