Audio Conference
Thiết bị hội nghị Yamaha
Loại sản phẩm
Loa tích hợp mic

loa tích hợp mic YVC-1000MS