Video Conference
Thiết bị hội nghị Logitech
Loại sản phẩm
Camera hội nghị

Logitech Scribe datasheet