Video Conference
Thiết bị hội nghị MaxHub

Màn hình hiển thị 55 inch Maxhub ND55PNC