Video Conference
Thiết bị hội nghị MaxHub

Màn hình hiển thị chuyên dụng Maxhub 98 inch