Video Conference
Thiết bị hội nghị MaxHub

Màn hình hiển thị maxhub 43 inch