Video Conference
Thiết bị hội nghị MaxHub

màn hình hiển thị Maxhub LM180A07