Video Conference
Thiết bị hội nghị MaxHub

Màn hình hiển thị ND75PNA